top of page

Přístrojové vybavení

7.png

Senaptec sensory station


Je první na světě svého druhu, dokáže komplexně a číselně vyhodnotit senzorické dovednosti vašeho systému. Umí pomocí testů, které náš zrak (a potažmo mozek), nezná udělat kompletní obrázek toho, kolik nám náš hlavní smysl, tedy zrak, skutečně přinese informací a co z nich dál náš mozek dokáže vytvořit.

Senaptec

Vyhodnocuje a trénuje 10 senzomotorických dovedností. Během necelých 25 minut testování jsme schopní najít a vyhodnotit individuální silné a slabé stránky vašeho neurovizuálního systému a najít, kde jsou příležitosti pro jeho funkční zlepšení.

Poskytuje přesnou a opakovatelnou analytiku vašeho systému v průběhu času. Můžete tedy sledovat své jednotlivé pokroky a hodnotit je nejen na základě svých vjemů, ale i na základě objektivní stupnice.

Senaptec mapa

Senaptec automaticky sbírá každý den data z celého světa, vidíte tedy nejaktuálnější možné vyhodnocení v porovnání se svojí skupinou (lidí vašeho věku a genderu).

healthy beain
6.png

Neurotracker learning system


Je výsledkem 20 roků práce kanadských neurovědců, kteří se zaměřují na mentální zlepšení výkonu a jeho trvalé udržení. Z našich zkušeností víme, že dokáže efektivně naučit spolupracovat zrak a mozek. Zrakový vjem je kvalitnější a rozsáhlejší, rychleji se přenáší do mozku a ten dokáže efektivněji využít přinesená data.

neurotracker

Principem je sledování pohybujících se objektů ve 3D prostoru. Náročnost celého cvičení tedy spočívá v zapojení více složek vnímání : 3D vidění, prostorového vidění, rychlost a přesnost očního pohybu a koordinace všech přenosových složek mezi okem a mozkem.

Celý program je unikátní v tom, že se učí z každé vaší další aktivity a zapojuje části, které vám dělají problémy. Program postupně testuje a profiluje vaše slabé stránky a následně zesložiťuje další cvičení. Ačkoliv se tedy zdá těžší, vy sami v tréninku neustále rostete.

Neurotracker
Neurotracker

Co je výsledkem? Zvýšení pozornosti, vyšší rychlost přenosu dat do mozku, zlepšení pracovní paměti. Trénink je vhodný napříč celou populací. Stačí vám investovat 30 minut týdně do svého rozvoje a udržení potenciálu.

rodenstock-logo-photo-optics-logo.jpg

VisionX

VisionX se stal mistrem v mapování povrchu oka, protože dokáže celý povrch nafotit a udělat z něj 3D mapu. Výstupem je přesně vykreslený model povrchu klientova oka, na které jsme schopni vyrobit kontaktní čočku s přesně stejným tvarem.  Přístroj je plně bezkontaktní a oko není třeba ,,rozkapat". Klient po vyšetření může klidně odjet autem, nebo jít zpět do práce.

Visionix

Přístroj dokáže bezkontaktně ve velmi krátkém časovém úseku nafotit z nejrůznějších úhlů přední segment oka. Poskytne také informace o poměru délky oka a jeho lomivosti, vzdálenosti zorniček od sebe a fotomapy, ve kterých se nadále můžeme zabývat tvarováním čoček.

Výstupem tohoto měření je kompletní přehled o předním segmentu oka. Tedy víme tloušťku rohovky, její parametry, jako jsou dioptrie, zakřivení apod., v jednotlivých bodech povrchu. Můžeme zhodnotit její pravidelnost, nebo naopak lokální výstupky, které jsou mnohdy důvodem, proč vám nesedí kontaktní čočky.

corneal map
Topografie oka

Jaké benefity má práce s tímto přístrojem pro klienta? Především bezbolestné a bezkontaktní vyšetření předního segmentu oka, po kterém může ihned řídit, nebo odejít do práce. Dalším přínosem je pak kombinace více funkcí v jedno přístroji a tedy celková menší zátěž pro klienta - nemusí absolvovat dílčí vyšetření zvlášť.

bottom of page